Đang tải...
Quảng cáo trượt bên trái 1
Quảng cáo trượt bên phải 1
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư vấn 3
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư vấn 3

Lịch- danh sách: Tốt nghiệp, Sát hạch

Lịch thi sát hạch tháng: 3/2020

  Chú ý:
Học viên nhớ kiểm tra giấy khám sức khỏe xem còn thời hạn hay không. (Giấy khám sức khỏe có hiệu lực trong vòng 06 tháng)

I. Sát hạch ô tô.

no Ngày: 10, 11 Sát hạch hạng C - K21/2019, K22/2019 và hạng B2 - K33/2019, K34/2019.
no Ngày: 18, 19 Sát hạch hạng C - K23/2019, K24/2019 và hạng D - K01/2020.
no Ngày: 30, 31 Sát hạch hạng C - K31/2019 và hạng B2 - K35/2019, K36/2019.


II. Sát hạch mô tô hạng A1.

no Ngày: 08 Sát hạch khóa: 05/2020.
no Ngày: 22 Sát hạch khóa: 06/2020.

Bài viết liên quan

Scroll To Top