Đang tải...
Quảng cáo trượt bên trái 1
Quảng cáo trượt bên phải 1
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2

Lịch- danh sách: Tốt nghiệp, Sát hạch

Lịch thi sát hạch tháng: 1/2021 và tháng 2/2021

no I. Sát hạch ô tô tháng 1/2021:
enlightened Ngày 29, 30 thi sát hạch hạng B2 khóa: 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020 và hạng D khóa: 06/2020, 07/2020.

no II. Sát hạch mô tô hạng A1 tháng 1/2021:
      Ngày 16 thi sát hạch khóa: 24/2020.
      Ngày 31 thi sát hạch khóa: 01/2021.


no III. Sát hạch ô tô tháng 2/2021:
enlightened Ngày 01, 02 thi sát hạch hạng B2 khóa: 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020 và hạng C khóa: 13/2020, 14/2020.
enlightened Ngày 19, 20 thi sát hạch hạng C khóa: 15/2020, 16/2020 và thi lại

Bài viết liên quan

Scroll To Top