Đang tải...
Quảng cáo trượt bên trái 1
Quảng cáo trượt bên phải 1
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư vấn 3
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư vấn 3

Lịch- danh sách: Tốt nghiệp, Sát hạch

Lịch thi sát hạch tháng: 11/2020

no I. Sát hạch ô tô:
enlightened Ngày 06, 07 thi sát hạch hạng B2 khóa: 19/2020, 20/2020, hạng C khóa: 03/2020, 04/2020.
enlightened Ngày 11 thi sát hạch hạng C khóa: 05/2020, 06/2020.
enlightened Ngày 27, 28 thi sát hạch hạng B2 khóa: 23/2020, 24/2020, hạng C khóa: 07/2020, 08/2020.


no II. Sát hạch mô tô hạng A1:
     1. Ngày 08 thi sát hạch khóa: 20/2020.
     2. Ngày 22 thi sát hạch khóa: 21/2020.

 

Bài viết liên quan

Scroll To Top