Đang tải...
Quảng cáo trượt bên trái 1
Quảng cáo trượt bên phải 1
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư vấn 3
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư vấn 3

Lịch- danh sách: Tốt nghiệp, Sát hạch

Lịch thi sát hạch tháng: 08/2020

no I. Sát hạch ô tô:
enlightened Ngày 26, 27 thi sát hạch hạng B2 khóa: 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, hạng D khóa: 04/2020, 05/2020 và hạng E khóa: 02/2020, 03/2020


no II. Sát hạch mô tô hạng A1:
     1. Ngày 02 thi sát hạch khóa: 14/2020.
     2. Ngày 09 thi sát hạch khóa: 15/2020.
     3. Ngày 23 thi sát hạch khóa: 16/2020.

Bài viết liên quan

Scroll To Top