Đang tải...
Quảng cáo trược bên trái 1
Quảng cáo trược bên phải 1
Tư Vấn 1
02513.930.187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0986.388.183 (Mr. Châu)
Tư Vấn 1
02513.930.187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0986.388.183 (Mr. Châu)

Lịch thi sát hạch tháng: 07/2022

I. SÁT HẠCH Ô TÔ:
 1. Ngày 13&14 sát hạch hạng C - khóa: 03/2022, 04/2022.
 2. Ngày 27&28 sát hạch hạng B2 - khóa: 07/2022, 08/2022 và thi lại.


II. SÁT HẠCH MÔ TÔ HẠNG A1:
1. Ngày 17 sát hạch khóa 13/2022.
2. Ngày 31 sát hạch khóa 14/2022.

 

Bài viết liên quan

Scroll To Top