Đang tải...
Quảng cáo trượt bên trái 1
Quảng cáo trượt bên phải 1
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2

Lịch- danh sách: Tốt nghiệp, Sát hạch

Lịch thi sát hạch tháng: 05/2021


I. Sát hạch ô tô:
no Ngày 24, 25 thi sát hạch hạng C khóa: 19/2020, 20/2020.
no Ngày 28, 29 thi sát hạch hạng C khóa: 21/2020, 22/2020.


II. Sát hạch mô tô hạng A1:
no Ngày 16 thi sát hạch khoá: 05/2021.

 

Bài viết liên quan

Scroll To Top