Đang tải...
Quảng cáo trượt bên trái 1
Quảng cáo trượt bên phải 1
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)

Lịch- danh sách: Tốt nghiệp, Sát hạch

Lịch sát hạch tháng: 12/2020

no I. Sát hạch ô tô:
enlightened Ngày 12 thi sát hạch hạng C khóa: 09/2020, 10/2020.
enlightened Ngày 24, 25 thi sát hạch hạng C khóa: 11/2020, 12/2020.


no II. Sát hạch mô tô hạng A1:
      Ngày 13 thi sát hạch khóa: 22/2020.
      Ngày 20 thi sát hạch khóa: 23/2020.

 

Bài viết liên quan

Scroll To Top