Đang tải...
Quảng cáo trượt bên trái 1
Quảng cáo trượt bên phải 1
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư vấn 3
Tư Vấn 1
02513 930 187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0397 028 929 (Mrs. Nhung)
Tư vấn 3

Lịch- danh sách: Tốt nghiệp, Sát hạch

Lịch sát hạch tháng: 07/2020

no I. Sát hạch ô tô:
enlightened 2. Ngày 22, 23 thi sát hạch hạng B2 khóa: 07/2020, 08/2020 và hạng D khóa: 02/2020, 03/2020.

no II. Sát hạch mô tô hạng A1:
     1. Ngày 12 thi sát hạch khóa: 12/2020.
     2. Ngày 25 thi sát hạch khóa: 13/2020.

Bài viết liên quan

Scroll To Top