Đang tải...
Quảng cáo trược bên trái 1
Quảng cáo trược bên phải 1
Tư Vấn 1
02513.930.187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0986338183 (Mr. Châu)
Tư Vấn 1
02513.930.187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0986338183 (Mr. Châu)

Thông báo lịch thi sát hạch, thi tốt nghiệp

Lịch sát hạch tháng: 02/2022

I. SÁT HẠCH Ô TÔ:
 
1. Ngày 08, 09 sát hạch hạng B2 - khóa 05/2021, khóa 06/2021 và hạng C - khóa 03/2021, khóa 04/2021
 2. Ngày 21, 22 sát hạch hạng B2 - khóa 07/2021, khóa 08/2021


II. SÁT HẠCH MÔ TÔ HẠNG A1:
1. Ngày 12 sát hạch khóa 01/2022.
2. Ngày 20 sát hạch khóa 02/2022.
3. Ngày 27 sát hạch khóa 03/2022.

Bài viết liên quan

Scroll To Top