Đang tải...
Quảng cáo trược bên trái 1
Quảng cáo trược bên phải 1
Tư Vấn 1
02513.930.187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0986338183 (Mr. Châu)
Tư Vấn 1
02513.930.187 (Mrs Thái)
Tư Vấn 2
0986338183 (Mr. Châu)

Danh sách sát hạch

Danh sách sát hạch A1 ngày: 12/12/2021

Số báo danh Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Giới tính
1 KIỀU HOÀI AN 31/05/2003 272976472 Nữ
2 NGUYỄN THỊ THÚY AN 26/06/2001 331893655 Nữ
3 BÙI TÚ ANH 10/09/2003 272927976 Nữ
4 LÊ HẢI ANH 03/12/2003 075203003844 Nam
5 NGUYỄN NGỌC ANH 15/10/2003 272970773 Nam
6 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 06/02/2003 272966443 Nữ
7 NGUYỄN THỊ ANH 25/06/1987 276070029 Nữ
8 NGUYỄN THỊ THU ANH 30/04/1999 194618505 Nữ
9 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 14/05/2003 272866026 Nữ
10 NGUYỄN VIỆT ANH 06/10/2003 033203008686 Nam
11 PHẠM KIM ANH 24/11/2002 272915232 Nữ
12 PHÙNG THỊ LAN ANH 07/12/2001 044301000245 Nữ
13 VŨ TRẦN HỒNG ANH 08/08/2003 272971670 Nữ
14 NGUYỄN BÉ BA 01/01/1987 381648233 Nam
15 CHUNG QUÝ BẢO 20/03/2003 075203003965 Nam
16 NGUYỄN THỊ BẢY 21/03/1989 163021877 Nữ
17 TRẦN THỊ BÍCH 04/04/1997 184236153 Nữ
18 ĐÀO THANH BÌNH 16/09/2003 276119548 Nam
19 NGUYỄN THỊ BÌNH 20/10/1988 183532743 Nữ
20 NGUYỄN NGỌC TOÀN CẦU 28/12/2000 272765521 Nam
21 CHU TRỌNG CHINH 25/03/2002 272918602 Nam
22 HUỲNH THỊ CÓ 03/09/1984 351711503 Nữ
23 NGUYỄN XUÂN CƯƠNG 28/01/2000 272975639 Nam
24 CAO QUỐC CƯỜNG 27/01/2003 372011692 Nam
25 NGUYỄN VĂN ĐẠI 13/10/2002 272965500 Nam
26 ĐỖ HẢI ĐĂNG 23/05/2003 272920826 Nam
27 NGUYỄN HỮU DANH 24/07/2001 038201013371 Nam
28 MAI QUỐC ĐẠT 03/05/1998 075098007252 Nam
29 PHẠM TIẾN ĐẠT 01/12/1994 272420112 Nam
30 CAO HỮU ĐÔNG 24/10/2003 075203020908 Nam
31 LÊ ĐỨC ĐỒNG 07/01/2000 272712277 Nam
32 HÀ MINH DUẨN 20/11/1997 241643468 Nam
33 NGUYỄN MINH ĐỨC 29/06/2000 281287956 Nam
34 TRẦN ĐÌNH ĐỨC 10/07/1998 272758496 Nam
35 VŨ LÊ ĐỨC 31/05/2003 075203003988 Nam
36 LÊ ANH DŨNG 03/02/2003 272992717 Nam
37 TRƯƠNG TẤN DŨNG 22/12/2002 272998923 Nam
38 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 03/11/2001 061121126 Nam
39 NGUYỄN VĂN DUY 19/05/2000 272728557 Nam
40 HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN 25/11/2003 075303019530 Nữ
41 LÊ THỊ QUỲNH GIANG 16/08/2000 026074191 Nữ
42 MAI TRƯỜNG GIANG 26/06/1999 272804900 Nam
43 NGÔ THẾ GIANG 08/03/1994 184247097 Nam
44 NGUYỄN THẾ GIANG 09/06/2002 261621570 Nam
45 VÕ PHƯƠNG QUỲNH GIAO 31/10/2003 272999998 Nữ
46 HUANG CHIN GIN 20/08/1998 272649072 Nữ
47 LÊ THỊ HÀ 12/11/1986 172899895 Nữ
48 PHẠM HỒNG HẢI 24/09/2002 272920016 Nam
49 PHẠM VĂN HẢI 28/08/1997 152165240 Nam
50 NGUYỄN HOÀI HẬN 28/08/1999 334944401 Nam
51 VÕ THỊ HÙNG HẠNH 20/05/1998 241634653 Nữ
52 TRẦN VĂN HÀO 08/12/1999 272798242 Nam
53 LĂNG THỊ HIỀN 07/07/2002 272893630 Nữ
54 TRỊNH THU HIỀN 01/02/1994 241365358 Nữ
55 VI VĂN HIỆP 13/01/2002 272826755 Nam
56 HỒ TRUNG HIẾU 07/03/2003 075203000003 Nam
57 TRẦN ANH HIẾU 30/01/2003 272915736 Nam
58 LÊ THỊ HOA 11/12/1992 187128246 Nữ
59 NGUYỄN ĐỨC HÒA 30/04/1966 271199831 Nam
60 NGUYỄN HUY HOÀNG 04/05/2003 272917149 Nam
61 NGUYỄN MAI KHÁNH HOÀNG 19/01/2000 272766941 Nam
62 PHẠM THỊ HỒNG 26/03/1981 272849057 Nữ
63 NGÔ THỊ THANH HUỆ 18/10/2002 272889500 Nữ
64 ĐẶNG VIỆT HÙNG 28/02/2003 272917243 Nam
65 ĐỖ MẠNH HÙNG 08/05/2003 272920070 Nam
66 LÊ VĂN HÙNG 08/06/1983 272623930 Nam
67 NGÔ ĐỨC HÙNG 10/02/1995 261394603 Nam
68 NGUYỄN TIẾN HƯNG 13/08/2003 272937408 Nam
69 HỒ SĨ HƯỚNG 10/01/2001 075201000596 Nam
70 LÊ NHẬT HUY 04/01/2003 272905315 Nam
71 LÊ VIẾT HUY 10/08/1997 272627924 Nam
72 NGUYỄN KHOA HUY 21/11/1999 272704506 Nam
73 NGUYỄN THỊ QUANG HUY 11/08/1978 271586172 Nữ
74 NGUYỄN TUẤN HUY 03/04/2003 272975726 Nam
75 PHẠM CHẤN HUY 06/05/1997 272726553 Nam
76 BÙI LÊ NGUYÊN KHANG 01/06/2003 077203007739 Nam
77 ĐỖ TUẤN KIỆT 05/01/2003 276071910 Nam
78 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN KIỆT 03/01/1974 022911375 Nam
79 NGUYỄN ĐÌNH LÂM 06/05/1999 184363511 Nam
80 NGÔ THÁI LAN 01/01/1990 371391186 Nam
81 NGÔ VĂN LẬP 20/02/1989 194431267 Nam
82 NGUYỄN THỊ LÊ 29/07/1999 187755695 Nữ
83 PHẠM QUỲNH LIÊN 21/02/2003 030303011158 Nữ
84 HỒNG VĂN LIỆNE 30/04/1995 334806361 Nam
85 TRẦN KHÁNH LINH 22/08/2003 272944115 Nữ
86 TRỊNH THỊ THÙY LINH 20/10/1998 187800892 Nữ
87 PHẠM HỒNG LOAN 14/04/1998 352442177 Nữ
88 LÊ NHẬT LONG 25/01/1999 174661995 Nam
89 THẠCH LONG 02/09/1991 385505368 Nam
90 TRỊNH KHÁNH LONG 02/03/2001 272851154 Nam
91 VŨ NGỌC LONG 18/02/2001 251252569 Nam
92 HỒ BÁ LUẬN 10/07/1998 187624378 Nam
93 NGUYỄN VĂN LUÔN 21/01/1998 352624656 Nam
94 TRIỆU THỊ LƯU 21/02/1995 060978889 Nữ
95 ĐINH THỊ TUYẾT MAI 03/05/2003 272943130 Nữ
96 TRẦN NGỌC XUÂN MAI 12/11/2003 075303003145 Nữ
97 HỒ VĂN MẬN 28/08/1987 272927641 Nam
98 TRẦN VĂN MẠNH 05/10/1995 044095001333 Nam
99 LÊ CÔNG MINH 26/04/2003 272920858 Nam
100 TRẦN DUY ANH MINH 12/03/2003 272915051 Nam
101 HỒ THỊ BÉ MƯỜI 01/01/1981 272638346 Nữ
102 HOÀNG NGHĨA PHƯƠNG NAM 07/05/2003 272975376 Nam
103 NGUYỄN NHỰT NAM 28/02/2001 342005031 Nam
104 VÕ XUÂN NAM 24/03/1999 194634521 Nam
105 ĐÀM QUỲNH NGA 17/03/1992 230796085 Nữ
106 MÃ THỊ NGA 08/06/2002 241970615 Nữ
107 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT NGA 02/04/1988 272848817 Nữ
108 TÔ THỊ NGA 12/02/2002 272956282 Nữ
109 NGUYỄN THỊ NGÀ 06/10/1982 060914171 Nữ
110 ĐẶNG THỊ TRÚC NGÂN 12/06/2003 321797135 Nữ
111 NGÔ TRỌNG NGHĨA 07/10/2003 331913906 Nam
112 NGUYỄN BÉ NGỌC 12/09/1997 381818489 Nữ
113 NGUYỄN HỒNG NGỌC 14/01/2003 272966583 Nữ
114 TRỊNH THỊ MINH NGỌC 05/01/2003 272998633 Nữ
115 PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN 18/12/2000 272749759 Nữ
116 VÕ HÒA NHÃ 30/08/2000 352551175 Nam
117 NGUYỄN THÀNH NHÂN 26/02/2002 331916011 Nam
118 PHẠM THỊ NHẠN 08/03/2001 184443305 Nữ
119 ĐOÀN NGỌC NHẬT 14/07/2000 273700320 Nam
120 LÊ UYÊN NHI 27/05/2002 272946986 Nữ
121 NGUYỄN HOÀNG NHI 21/11/1984 276071721 Nam
122 NGUYỄN NGỌC THANH NHI 14/04/2003 272944438 Nữ
123 NGUYỄN THỊ NHI 04/08/2001 352608928 Nữ
124 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 30/01/2003 272975490 Nữ
125 DANH THỊ HUỲNH NHƯ 28/02/2003 094303000649 Nữ
126 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHƯ 08/08/2001 272839815 Nữ
127 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 31/01/2003 242006991 Nữ
128 CHU HUY PHÁT 10/09/2002 272897419 Nam
129 LÊ VĂN PHÚ 12/08/1991 272794862 Nam
130 HOÀNG THANH PHÚC 26/05/2002 272926224 Nam
131 NGUYỄN ĐỨC PHÚC 25/06/2003 187913543 Nam
132 NGUYỄN HỮU PHÚC 24/02/1997 272597439 Nam
133 TRẦN LƯU KHÁNH PHÚC 28/05/2003 276026169 Nam
134 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 16/07/2001 334959893 Nữ
135 HUỲNH MINH PHƯỚC 13/10/2000 272714885 Nam
136 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 01/01/2002 385847909 Nam
137 PHẠM THỊ PHƯỢNG 27/08/2002 187946241 Nữ
138 TRẦN THANH QUANG 18/09/2000 272865833 Nam
139 NGUYỄN THỊ XUÂN QUẾ 02/02/1979 272717357 Nữ
140 THÁI HOÀNG QUI 01/01/1996 366010825 Nam
141 LÊ HỮU QUÝ 27/04/2003 075203019459 Nam
142 NGUYỄN MINH QUÝ 10/02/2003 272944810 Nam
143 NGUYỄN ĐỖ NGỌC QUYÊN 09/09/2002 272839999 Nữ
144 NGUYỄN KIM QUYÊN 04/01/2000 272844459 Nữ
145 PHẠM THỊ QUYÊN 20/02/1984 186240986 Nữ
146 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 02/09/2000 321597600 Nữ
147 NGÔ MINH SANG 27/10/1995 272378126 Nam
148 NGUYỄN THANH SANG 01/01/1993 272896625 Nam
149 NGUYỄN HỒNG SƠN 29/01/2003 272884609 Nam
150 NGUYỄN VĂN SƠN 06/08/1989 038089008082 Nam
151 TRẦN TRƯỜNG SƠN 19/03/1993 272195762 Nam
152 ĐOÀN VĂN SONG 06/10/1998 206245264 Nam
153 PHAN TÚ TÀI 27/02/1989 036089001139 Nam
154 NGUYỄN DUY TÂM 12/10/2002 241933554 Nam
155 PHẠM ĐỨC TÂM 08/02/2003 075203002782 Nam
156 VÕ LÊ MINH TÂM 18/02/2002 044202001252 Nam
157 ĐINH THỊ THẮM 02/09/2001 272986070 Nữ
158 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/01/1973 285713685 Nam
159 ĐINH THỊ THAO 18/01/1985 194322163 Nữ
160 HỒ MINH THẢO 29/11/2002 272966881 Nữ
161 NGUYỄN THIỆN THẢO 25/01/2003 272944560 Nữ
162 QUÁCH PHƯƠNG THẢO 20/08/2003 272973200 Nữ
163 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 10/05/2003 075303003273 Nữ
164 NGUYỄN ĐỒNG THÁP 09/06/2001 352524910 Nam
165 NGUYỄN SÙNG THIÊN 20/11/2002 272915116 Nam
166 MÙI THỊ THIẾNG 03/03/1999 014199000072 Nữ
167 MAI THẾ THIẾT 08/09/1981 172080344 Nam
168 NGUYỄN VĂN THÌN 15/06/1990 038090009644 Nam
169 NGUYỄN VĂN PHÚC THỊNH 19/07/2003 272944611 Nam
170 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 17/06/2003 075303004333 Nữ
171 VŨ THỊ THƠM 21/11/2001 245479934 Nữ
172 NGUYỄN DƯƠNG THU 10/11/2000 272720697 Nữ
173 THÁI MINH THUẬN 17/01/2002 272966722 Nam
174 BÌ NGÔ TRÍ THỨC 17/04/2003 075203003092 Nam
175 ĐỖ CHINH THƯỜNG 04/04/2003 272945361 Nam
176 DANH THỊ TIÊN 04/02/2003 096303000221 Nữ
177 LÊ CẨM TIÊN 09/10/1997 372112521 Nữ
178 KIM VĂN TIẾN 20/06/1988 271193643 Nam
179 NGUYỄN MINH TIẾN 01/08/2002 092202003430 Nam
180 VŨ HOÀNG TIẾN 22/02/2003 075203000050 Nam
181 HUỲNH THANH TIỀN 20/06/1989 261134303 Nam
182 NGUYỄN VĂN TÌNH 30/04/1993 230935258 Nam
183 NGUYỄN VĂN TĨNH 20/05/1984 186629486 Nam
184 PHẠM VĂN TOẠI 01/01/1980 381047498 Nam
185 HUỲNH XUÂN TOÀN 28/03/2001 251204472 Nam
186 NGUYỄN HỮU TOÀN 29/09/1989 186458722 Nam
187 PHẠM TẤN TOÀN 10/06/1988 233177951 Nam
188 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 25/04/2002 044302003478 Nữ
189 GIANG NGỌC THU TRÂM 07/11/2002 301803221 Nữ
190 TỪ THỤY THẢO TRÂN 31/05/2003 272982816 Nữ
191 DƯƠNG THỊ NGỌC TRANG 07/12/2003 038303035000 Nữ
192 NGUYỄN THỊ THU TRANG 30/06/1997 334880163 Nữ
193 PHẠM THỊ BẢO TRANG 04/01/1994 341738139 Nữ
194 PHẠM MINH TRÍ 12/10/2002 272979686 Nam
195 PHẠM QUỐC TRUNG 12/10/2003 272991132 Nam
196 NGUYỄN HỒ TRƯỜNG 27/08/1992 187430706 Nam
197 PHẠM LÝ XUÂN TRƯỜNG 06/01/2003 272928982 Nam
198 DƯƠNG CẨM TÚ 27/05/2003 272970643 Nữ
199 NGUYỄN TRỌNG TÚ 02/04/2003 272975786 Nam
200 TÔ THANH TUẤN 10/02/1989 352757951 Nam
201 NGUYỄN VĂN TÙNG 17/03/1989 351953250 Nam
202 NGUYỄN THỊ VUI TƯƠI 24/08/1994 261317270 Nữ
203 PHÚ THIẾT TƯỜNG 05/12/1997 371769794 Nam
204 NGUYỄN ĐỨC TUYỀN 20/06/2000 241748860 Nam
205 NGUYỄN THỊ TUYẾT 06/03/2000 241911528 Nữ
206 LÊ THỊ ÚT 24/04/2002 276064422 Nữ
207 NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN 17/02/2003 272966735 Nữ
208 TRẦN QUANG VINH 20/03/1998 272592518 Nam
209 NGUYỄN TUẤN VŨ 12/12/2003 001203027822 Nam
210 VŨ THỊ VUI 28/11/2000 036300001517 Nữ
211 HUỲNH THỊ THÚY VY 13/02/2002 272916448 Nữ
212 LƯU TƯỜNG VY 22/12/1999 272815965 Nữ
213 TRƯƠNG KHÁNH VY 06/09/1999 272704142 Nữ
214 TRƯƠNG KHÁNH VỸ 09/10/2001 272798520 Nam
215 NGUYỄN THỊ NHƯ XUÂN 01/09/2002 276089087 Nữ
216 PHAN THỊ XƯƠNG 15/01/1994 381909848 Nữ
217 VÕ PHƯƠNG NHƯ Ý 15/09/2003 075303006596 Nữ
218 HUANG BO YAO 28/12/1996 272486238 Nam
219 NGUYỄN VĂN YÊN 09/07/1993 034093006523 Nam
220 ĐINH DƯƠNG HẢI YẾN 29/04/2003 075303004282 Nữ

Bài viết liên quan

Scroll To Top